fraktál kék background 814620 340

A SZENT KORONÁRÓL ÉS A LEENDŐ ÚJ KORONÁRÓL!

Az alábbiakban, ahogy azt korábbi írásomban igértem, ismét idézet következik Ilara: Sacra Hungarorum könyvének I/I kötetéből. Megvásárolható  a Püski kiadónál.

Előtte azonban szeretném leszögezve tisztázni a félre értések elkerülése végett, hogy az idézet -ek közreadásához semmi érdekem nem fűződik. Nem szeretnék belőle sem tanfolyamot tartani, sem más módon anyagi javakhoz jutni általa. Ráadásul kérni sem kért fel senki az idézetek közzétételére sem. Egyszerűen a belső iránytűm adta jóérzésnek köszönhetően teszem közzé jó szívvel, önszántamból honlapomon a mindenképpen forradalminak tartott, jövőnket jó irányba formáló gondolat meneteket.

Ilara az a személy, akinek nagyra becsülöm "munkásságát" világunk jobbá tételében. Véleményem szerint Ő az, aki a szakrális lételvek mentén nem csak a magyarok, hanem az egész világ megmentését tűzte ki zászlajára úgy, hogy még az elkövetkező fiatal generációk is megelégedve, harmóniában és békében élhessenek végre ezen a mára már erkölcstelenné korcsosult Földön. " Bizony mondom néktek", hogy nagyon hamar eljön az az idő, amikor ezt egyre többen látják át ebben a spiri káoszban, és érzik meg, és neki állnak ez irányban cselekedni. Mert már a 24. órában tartunk...

Következzen hát a beigért újabb idézet a SACRA HUNGARORUM I / I könyvéből. Itt most egy életbe vágón fontos témáról a KORONÁRÓL, ráadásul a LEENDŐ ÚJ KORONÁNKRÓL is kiegészítve, amiről - akiről eddig senkit  nem hallottam még szólni. Ilarán kívül...

" Senkinek, egyetlen embernek sincs joga ahhoz, hogy mások életével kufárkodjon, a természet erőit kizsákmányolja, monopóliumokat birtokoljon, és a maga hasznára fordítsa mindazt, ami az emberiség közös, megőrzendő, vagy közösen használandó kincse!
Alapvetően minden a koronáé. Minden megnyilvánult, és megnyilvánulatlan az ARÁ-k tulajdona. , már amennyire egyáltalán a tulajdon szó használható, szakrális vonatkozásban. A KORONA miért van aranyból? Mert K-ORO-NA. Mert azt jelenti ARA-NY. Az arany pedig azért lett így elnevezve, mert a tökéletes, romolhatatlan fém.

Érdemes megismerkedni magával a koronával is, mint eszmei tartalommal. A korona ember emlékezet óta a hatalom szimbóluma. A kezdetekben 9 szent korona volt, mindegyik más színű, annak megfelelően, hogy mely eszenciális ARA energiamezejéhez tartozott. Később alapvetően háromra, illetve négyre redukálódott: aranyra, fehérre, vörösre, és az un. fekete mágus varázslók jellemzőjévé a fekete korona vált.

A színtől függetlenül mindegyik aranyból készült, de az uralkodó energiamező színét mutatta. A késői korokban,- ez alatt a korai ókori időszakot értem,- az istenkirályok az arany, fehér és a vörös koronát viselték. Az arany, az isteni romolhatatlanságot, a fehér a teremtő színek, illetve az egek teljességét, míg a vörös a földi életet, így a vért szimbolizálja. Az istenkirály bizonyos szakrális alkalmakkor, egyesített koronát viselt.

A magyar árpádsávos zászló is pontosan ugyanezt a szimbolikát vitte tovább a fehér és vörös színnel, él ugyanígy az USA zászlaja is. Nagyon fontos lenne, hogy visszaállítsák szakrális rendjét, mert most fordítva használják. Ugyanúgy kell lennie a színek rendjének, mint ahogy az a Lengyel zászlóban is van, felül fehér, alul vörös, és így ismétlődve.( Az USA zászlaja szakrális üzenet, a már fent említett csíkokkal, és a kék alapon elkülönített, fehér, öt ágú csillagokkal. Nagyon is szándékos volt ez az üzenet, ahogy a dollár üzenete is az.)

A tiszta arany koronát az égi anya viselhette. Az arany korona kezdetekben az isteni eredet jelölője, "márkajelzése" volt. S az, hogy még ma is az aranyat tartják a legfőbb értéknek, ide, erre az eszmei háttérbe kapcsolódik vissza. Ugyanis az, hogy mi az érték, közmegegyezés kérdése. Bármit lehet értékkel felruházni, amire időt és energiát lehet cserélni. Lehetnek kövek, ásványok, vagy akár bitcoinok .

Mégis az arany maradt az a maradandó érték, ami egyben azt a már feledés homályába veszett üzenetet közvetíti a jelenbe, amit az ARA hagyomány jelentett. Az emberek akkor, és attól érzik magukat értékesnek, hogy arany felett rendelkeznek. S minél több az aranyuk, annál nagyobb a hatalmuk. Ami természetesen ebben a formában csak fikció, hiszen az arany, mint csereérték, önmagában semmi.

Attól értékes, hogy a kollektív tudatban az arany össze lett kötve egy magas rendű minőséggel, és ez, az emberek mélytudatában, zsigereiben szunnyad. Ezért az arany hatalom, igéző, mindent megér, mindenre képesek a megszerzéséért. Az arany bármire váltható, ahogy az az energia, amit eredendően szimbolizál. A tér ugyanis mindenhol ott van, mindennek része és egésze, mégsem vesz részt a teremtés folyamatában, a saját alapminőségében.

Ahhoz átlép egy másik energiaminőségbe, amelyet a hang, és a fehér szín jelképez. A fizikai arany ugyanígy nem vesz részt a teremtésben, hiszen önmagában a léte, illetve a megszerzésére irányuló törekvések tartják mozgásban a teremtés fizikai aspektusait.

Az arany és a korona, mint aranykorona, önálló szakrális entitás, és ez a tudás nagyon sokáig élt a köztudatban, és hatalmas erőket mozgósítottak annak érdekében, hogy jól elfeledtessék. Egyedül a magyarokkal nem sikerült elfeledtetni, és a koronát ma is szentnek, önálló entitásként tartják számon. A korona az élet koronája. S a szent korona tannal majdnem pontosan lekövetik azt a szakrális szimbólumrendszert, amelyet az ősi életkorona jelent. Ugyan ezen elv mentén osztályozzák a földeket is, és egyedül a magyarok mérik aranykoronában a földet is, azt a földet, ami valóban a koronáé, - mert a föld nem az emberé, ahogy az összes többi elem sem.

Többek között ennek a szent korona hagyománynak köszönhetően vagyok, és voltam folyamatosan kapcsolatban a magyarsággal. A magyar nyelvben kódolt információ, és a kollektív tudatmező kötötte, és köt össze minket a magyarsággal".... "amint visszatér a magyar nép a szentkorona életrendjéhez, azaz a szakrális lételvekhez, lényegtelenné válik az a korona, amelyhez most oly sok szent lelki tartalom fűzi őket.

A magyaroknak már nem kell foglalkozniuk azzal, hogy a szent korona hamis-e, avagy nem, mert azok az erők, amik minden lehetséges úton, és ármánnyal meg akarták akadályozni, hogy a magyar ember visszatérjen az ősök szakrális útjára, a létem által gellert kaptak. Annak a koronának az volt a szerepe, hogy fenntartsa a kollektív tudatban , a korona szakrális szentségéhez való kötődést. Így mostanra jelentőségét vesztette, hogy milyen szimbólumok kellene, hogy rajta legyenek, mindegy, hogy kik, mikor cseréltek rajta lemezeket! Ma már az is lényegtelen lenne, ha az a fizikai ötvöstárgy megsemmisülne, mert valódi ereje annak a tudásnak van, amit a magyarok megkapnak, és már eddig is sokan megkapták a beavatást.

El fog készülni egy új, magyar szent korona, a szent szellem koronája, amelynek ereje milliószor erősebb lesz, mint a jelenlegi meghamisított, és megszentségtelenített szent koronáé. Az a korona a magyar nép adakozásából, a magyarság lelki szentségéből fog elkészülni"...." Az a korona az önzetlen szentlélek, a visszatérő élet koronája lesz, és az eljövendő generációk számára szellemi- lelki táplálékul szolgál a példa, ahogy, és ami által létrejött. S az a birodalom, amely felett egy ilyen szent korona őrködik, áldott, és romlatlan.

Ily módon létrejön a két szent korona által az a duális királyság, amely egymást erősítve, és támogatva, az égi és földi szentségeket egybe tartja, és uralkodik a világ felett, függetlenül attól, hogy van -e éppen élő, és mindkettő, vagy bármelyik viselésére méltó személy.
A szentlélek koronája független, és felette áll minden emberi gyarló törekvésnek, ezért soha nem koronázható vele férfi, vagy földi személy. A szent szellem koronája, önmagában állva, akárhol elásva, atomjaira szétszedve, vagy bármely körülmények között mindaddig a szent szellem birodalmában tartja a népét, amíg a népe egyetlen tagja is szent szeretettel gondol rá.

Mindazonáltal,a szent lélek, az egyetemes szent szellem koronája, amely a magyarság tulajdona, egyben a világ koronája is lesz. Azt is érdemes tudni, hogyha méltatlan kezekbe kerül, borzalmak várnak az elrablóira, családjukra, és népükre, úgy hogy a magyaroknak semmi aggóni valójuk ne legyen, és akár őrizetlenül az utcán is hagyhatnák, mert az a korona olyan szent erővel bír, ami méreg minden rossz szándékú ember számára.

A szent szellem koronája mellé el fog készülni a két további "hatalmi" jelvény is: A tudás almája, és az igazságosság mérlege is. E két "hatalmi jelvény" hivatott a szent szellem útján érvényre juttatni a világban a tudást és az igazságosságot. A szent szellem irányítja a tudást, hogy ne válhasson többé életellenessé, és irányítja az igazságosságot, hogy a létezés alapelveinek megfelelő arányban, és mértékben juthasson érvényre minden élő és élettelen. E szent hármasság által válik teljessé, és tökéletessé a harmónia, és az emberi élet ezen a földön. Táti a szépek, és a harmónia bolygója, ezért az összes élő, és élettelen megnyilvánulásának egymással tökéletes harmóniában kell működnie." / Ilara /

Köszönettel és hálával:
Hegedűs Szidónia
Író, Coach