fraktál csiga tentacle 755910 340

A SZAKRÁLIS NŐ

Sorsfordító időket élünk! Mára már kiderült az is, hogy bizony majd hogy nem, semmi nem igaz abból, amit eddig több ezer éven keresztül belénk pakoltak hivatalosan, hogy minél engedelmesebb birkák legyünk. És azt is meg kell mondani, hogy ezt bizony igen profin csinálták velünk több ezer éven keresztül. Nem baj, nekünk pedig azért is profin kell ébrednünk ebből az " altatásunkból"!

Ehhez már egyre több írás is a napvilágra kerül a fókuszunk tágításához, amiben érezhetően tiszta a forrás. Ilyen tiszta forrásnak tartom  Ilara: Sacra Hungarorum című könyvét, aminek az 1. kötetéből szeretnék egy kis részt idézni. A könyv a Püski kiadónál megrendelhető.

"Idézni a forrás megjelölése mellett, szabadon lehet". Ilara.

Ilara a Nőkről: " Az anyai szeretet egy olyan ésszel felfoghatatlan összhang, amely analóg TeIA- val. / Természet Isten Anyával/. Ezért az ősi társadalmak a NŐ-t, és a szent nőiséget magasztalták, hisz az anya lelkén, és erején keresztül adódik át generációk sokaságán, az őserő.
A megelőző korok ősi társadalmai matriarchális alapon szerveződtek, és működtek sok -sok millió éven keresztül., mígnem eljött a pillanat, amikor valaki úgy gondolta, hogy az erősebbé a világ. Pedig tapasztalati tény, hogy az első komoly megrázkódtatás során összeroppan, ugyanis a fizikai erőfitogtatás fordítottan aránylik a lelki állóképességhez.

Az igazán erős emberek, akik testben és lélekben is erősek, nem harcolnak. Ők a vérbeli és alkalmas vezetők, mégis ezt a szerepkört csak vészhelyzetben veszik magukra. Vezetési ambícióik napjainkban, sajnos a legkevésbé alkalmas egyéneknek van.

Hajdan, úgy 10000 évvel ezelőtt , a férfiaknak még eszébe sem jutott volna, hogy a saját fejük után menjenek. Sőt, még 4-6 ezer évvel ezelőtt is nagy becsben álltak a nők, és nem voltak kifejezetten elnyomás alatt. Ma is vannak még ilyen társadalmak. Kizsákmányoló, erőszakos megnyilvánulások a nőkkel szemben nem volt jellemző. Olyannyira nem, hogy főben járó bűnnek minősült, isten ellen véteknek számított, hozzá nyúlni egy nőhöz. Lásd a megrontás fogalomkörét! Még ma is úgy mondják, hogy a férfi megrontja a nőt, aki férfi nélkül romlatlan. S ez a szűzies tulajdonság hatalmas értéknek számított. Megjegyzem, ma is ugyan ezért tartják a nőket szigorú keretek között, hogy ezt a felmagasztalt értéket, az ártatlan isteni romlatlanságot megőrizzék. , és ennek útján nyissanak kaput a teljesség felé, és biztosítsák a családi áldást. Az iszlám hívek a szűzies , tiszta nőket tisztelik, az összes többit, istentelen párának tartják.

....Hajdan a nők alkották a társadalmak magját, gerincét és nem perlekedtek egymással. Az ősi társadalmakban az anyák közösen nevelték a gyermekeiket, mert tudták, hogy a gyermekeknek nem elég az anyai energia, kell, hogy mások tudása, bölcsessége, és szeretete is érvényre jusson, hogy a felnövekvő apróság ép lelkű egész emberré váljon. természetesen nem volt ebben semmilyen kifundált tudatosság,, csak a koruraló szellemiség energiáinak megfelelően működött így. A nők mindig egy magas tudás, és bölcsesség birtokában voltak, és ez volt az, amire a férfiaknak a legjobban fájt a foguk. Nem a pénzre, vagyonra, hanem a tudás, a bölcsesség iránti vágy hajtotta őket, hisz ösztönösen alacsonyabb rendűnek érezték magukat, és szerették volna megszerezni a nők tudását.
A nők több csoportba rendeződtek. Gyereklányok, fiatal szüzek, anyák, nagyanyák, maradó szüzek, és a lilik(papnők), azaz arák= a menny asszonyai, a lélek őrzői.

Minden korú, és rangú nő szabad volt, és azt csinált, amit akart, pontosabban, ami dolga volt. A férfi viszont nem hogy nem nyúlhatott, de nem is mert volna egyetlen nőhöz sem nyúlni, hacsak érdemeivel meg nem hódította. Még ekkor sem tekinthette magáénak, hiszen az eredet törvénye szerint a nőnek mindig a legderekabb- ha már nem önreprodukcióval szaporodik, - akkor a legjobb tulajdonsággal bíró férfiakkal kellett párosodnia. Mert, ha nem tett volna, nagy bajt hozott volna magára, és a fajtájára. ( Ahogy végül is történt)" / Ilara /

Itt szeretném megjegyezni közbevetőlegesen, hogy ma meg az lett a divat, hogy keressük a lélek társunkat, ikerlángunkat,/ a cél ugyan az szerintem/, legyen az akár milyen tudatszinten is akár. Özönnyi kificamodott párkapcsolat épült ezen hiedelem köré. Sajnos. Mondván, megbocsájtok neki, hisz ő a lélektársam, állítólag.

Húú, tényleg, mennyit láttam ilyet, miközben ment a zokogás, meg a szenvedés, meg a kapaszkodás a másikba, amiből a másik meg nem nagyon akart már kérni...Hiába hallotta már ezerszer, hogy dehát te vagy az ikerlángom.Ki kell bírnunk! Pedig, az senkire nincs konkrétan rányomva, hogy a szalmakazalból ő lenne tuti biztosan az a bizonyos egyszem tű! Csak találgatások vannak, meg hitegetések. Meg persze néha jó össze találkozások is.....

És igen, az is igaz volt, hogy régen a verseny győztese nyerhette csak el az Aranyasszony kezét...

Idézet tovább Ilarától:
" A férfiak az elmúlt 6000 évben beszivárogtak a szakralitás berkeibe, és az elmúlt évezredek alatt lassan, de biztosan be is kebelezték a szellemi életet, és az anyagi javakat egyaránt. Mindent megtettek annak érdekében, hogy a múltat negligálják, és még csak szó se essék a nők kiemelkedő képességeiről. Sőt, odáig mentek, - és ennek a jelenben is tanúi vagyunk, - hogy a világ legtöbb régiójában , a nőket elzárják a tudás elöl,, mi több, pökhendin kijelentik, hogy a nők alkalmatlanok értelmes dolgok létrehozására."

A saját bejáratú véleményem  az, erről a mai erkölcstelenné züllött világról, hogy nem is csoda, hogy már itt tartunk, hisz az a férfi nézi le a nőt, akitől valójában az életét kapta, és azt a csodálatosan, magas nívón összerakott testét, aminek bonyolult működését a mai napig képtelen volt teljesen megfejteni a kutatásra szakosodott tudósok tömkelege.

Mekkora erkölcsi züllés kell ahhoz, hogy mára már a legtöbb férfiban meg sem fordul, / tisztelet a kivételnek/, hogy ez egyáltalán nincs így jól. Gondolkodás nélkül veszik át a több ezer éve átadódó kificamodott nőellenes mintát. Csak előbb még hozza világra őket egy anyává lett nő, utána indulhat is a hátbatámadása, régen üldöztetése. És ugye hát nem csak a saját anyjának a lenézése, hanem mások anyjáé is.

Köszönet és tisztelet helyett. Aztán, hogy az erő és a nagyság érzése is meglegyen, hamár az anyjuk iránt érzett szeretetet törölték magukban, mint a másológépek, csapatba verődnek, és egymást hergelve kezdenek minél nagyobbakat mondani és tenni úgy, hogy már nem csak magukat, hanem a világot is kezdik kifordítani a sarkaiból. Nem baj. Pont ilyen keszon mélységig kellett eljutni a világnak a segítségükkel, hogy mindenkinek tele legyen már  végre a búrája...

Meg is látszik, hova vezetett ez az aberált szemlélet. A mai vezetőség egyszerűen képtelen békében, harmóniában és tiszteletben élni. Sem a Földdel, sem az emberiséggel,és természetesen magukkal sem.. Egyébként ez hatalamas TUDATSZINT VÁLOGATÓ IS EGYBEN. Azok a férfiak fognak átjutni az Aranykorba, akik ezen a vizsgán átmentek. Akik megugorták magukban azt az alap szintet, hogy tisztelik a Nőt, Anyát, akiktől tulajdonképen az életüket kapták.

Hatalmas tiszteletem azon férfiaknak, akik ebben a művi katyvaszban is megőrizték az igazi, ősi, tiszta FÉRFI mintát. Itt most muszáj megemlítenem Bedő Imre nevét, aki a FÉRFIAK KLUBJA YouTube csatornáját vezeti. Ámulva szoktam hallgatni azt, ahogy a nők tiszteletéről, és erről az elcsúszott világunkról beszél, abból az ősi, tiszta, nemes férfi látószögből, amit valami különös csoda folytán meg tudott még őrizni a guanórétegeken történő átinkarnálódásai közepette is....

Tényleg igaza van Ilarának, hogy egyes egyedül az ősi szakrális minták, törvények visszahozásáig kell elmenni ahhoz, hogy a világban újból az Isten Anyai, NAgyboldogasszonyi Rend és annak emberbarát törvényei szerint élhessünk. Igen, ez így igaz. Az igazi MAG -nak egészen a magig kell lenyúlnia a rendrakáshoz!

Ezért is fog szerintem Magyarország példát mutatni a világnak, mert erre a megoldóképletre majdhogynem egyik ország sem gondol! Egészen a MAG- ig leásni, ahol még az Isteni, szakrális törvények működtették a világot, és ahol békében élt egymással férfi és a nő a Természet Istenanyával nagy boldogságban.

Addig a MAG- ig leásni, amire a mai napig már gondos kezek hatalmas guánó réteget hordtak fel nagy tudatossággal, hogy rá ne jöjjön senki, hol az igazi megoldás. Ha valaki legjobban tudta, hol az igazság, akkor azok voltak egészen pontosan, akik tudatosan betemették az ősi MAG/Y/AR ÉRTÉKEKET és azokat működtető SZAKRÁLIS Törvényeket! Ez olyan világos, mint a Nap! Tudom, hogy többen, több féle képpen is elkészítették a szerintük legjobb Magyarországot megmentő saját képletüket.

De aki még ennél is tovább lát a történelemben, vagyis a guánó réteg legaljáig, az szerintem Ilara szakrális törvény tervezete, ami az egész világra nézve, minden országnak felemelkedést hoz. Elnézést, nem vagyok történész, csak egy józan tenni akaró, ezért a magam szemszögére lefordítva azt látom, hogy a többi kezdeményező az csak a guánó bizonyos rétegéig lelátva képzeli el a megoldást Magyarország számára. De ez a "minta" viszont nem vezethető be a többi országban. Nekünk magyaroknak meg hát ez lenne a dolgunk valójában.

A prófécia is úgy szól, hogy a Magyarországon történtek az egész világ boldogságának megoldó képletét fogja meghozni.  Ez pedig csak is úgy jöhet létre, ha egyenesen a kályhától kezdünk takarítani, nem pedig a szoba közepétől. Mindenki képzeletére bízom, melyik hoz nagyobb rendet. Szívből remélem, hogy egyszer ez a sokfélén jót akaró ember mégiscsak leül a Békesség asztalához, és hoz egy olyan közös nevezőt, ami nem csak a magyaroknak, hanem az egész világnak boldogságot tud hozni, adni és teremteni, együtt, egymásért, és a felnövekvő generációért.  .

Amikor elolvastam Ilara, Sacra Hungarorum 2.kötetét, a TÖRVÉNYEK KÖNYVÉT, vagyis a MAGYAR NEMZET SZABADSÁG ALKOTMÁNYÁT A Koronával és a Szkíta joggal egyetemben, az volt az első érzésem, hogy de jó lenne ilyen világban élni! Annyi emberség, emberszeretet áradt a sorokból, hogy egyik bámulatból a másikba estem.

Miközben még folyton folyvást kőkemény embergyűlölettel találkozunk szerte a világban. Milyen érdekes! Most az ugrott be, ahogy ülök a vastag guanó réteg legtetején, fulladozva már annak gőzében, és egyszer csak a kezembe kerül egy könyv, ami levilágít egyenesen a guánó réteg alá, a lényegig, és rámutat arra, milyen Isteni törvények és Rend közepette élt az emberiség, amíg gondos  kezek be nem temették.De ehhez meg kell egy olyan vezető, aki

" Megmutatja a magyar nemzetnek és a magyar minőségű embereknek az ősi és avulhatatlan értékeket és erényeket, amelyekhez visszatérve  a magyar nemzet  és a magyar nemzetközösség a világ szellemi útmutatójává válhat." / Ilara /

..Kérlek engedd meg, had idézzek egy ide illő részletet Aranykorra Ébresztő könyvem, Anyahita és az Aranykor című részéből:
" Gyerekként voltál - e már úgy, hogy amikor túlsírtad magad, Anyukád védelmezőn ölelő karjaiban minden szomorúságod egyszerre csak leapadt. Vagy emlékszel -e még amikor beteg voltál, Anyud olyan szeretettel ápolt, hogy másnapra a betegséged Tőled már gyorsan el is pártolt. De sorolhatnám még a végtelenségig, milyen boldogító érzés az, amikor lényünk szeretet -változatokkal találkozik."

Hát így jártam én is egészen pontosan, amikor a Sacra Hungarorum 2.kötetében a MAGYAR NEMZET SZABADSÁG ALKOTMÁNYÁT olvastam...

Végezetül álljon itt egy általam nagyra becsült férfi, Müller Péter író: Férfiélet, Női sors című könyvéből egy kis részlet..

" A férfinak vissza kell találnia elárult, magas szellemi valójához, és alázatához. Ehhez az önös énjének össze kell törnie darabokra.
A nőnek pedig meg kell találnia önmagát, és a méltóságát, amit még keresni sem engedélyeztek neki, soha.
Nem tudom milyen világ jön.
De, ha lesz új világ, az a nők tiszteletén fog alapulni. Ebben biztos vagyok." / Müller Péter/

Így igaz! A nők tiszteletén, Isten Anya / Nagyboldogasszony / tiszteletén,

az emberiség tiszteletén, és az ősi szakrális törvények újboli visszahozásán fog alapulni!

Sehogy máshogy!

Szeretettel kívánok minden jót a MAG népének, világra szóló küldetésének beteljesítéséhez!

Az emberiség nagy örömére!

Itt az idő, most, vagy soha!

Tisztelettel:

Hegedűs Szidónia / Író, Coach /