fraktalmuveszet8 610x610

ANYAHITA ÉS AZ ARANYKOR

Részlet: "Aranykorra Ébresztő" című könyvemből. 21.rész

Szeretettel köszöntelek kedves Olvasó! Egy újabb részlettel szeretnélek megajándékozni, ARANYKORRA ÉBRESZTŐ című könyvemből. Ez a rész arról a csodálatos asszonyról szól, aki szeretetével, tudásával hatalmas nyomot hagyott az emberek szívében. És akire még a mai napig úgyis  emlékezünk: Nagyboldogasszony!

Gyere hát velem, elviszlek egy ma már nem létező, elsűlyedt csendes-óceáni szigetre, melyet úgy hívtak: Ataisz szigete...

E most közzétett, könyvemből származó, Anyahitáról szóló részlettel szeretnék én is hozzájárulni ahhoz a giga méretűvé kibontakozó, Aranykor építését segítő fénynunkához, aminek egyik célja,

hogy a magyarság végre visszanyerje azt az erőt, amivel a világnak szóló SZERETET-KÜLDETÉSÉT végre be tudja teljesíteni!

 

 

Anyahita és az Aranykor

Emlékszel-e még mit éreztél, amikor a kinti nagyon mínuszoktól megdermedtél?
És mit éreztél akkor, amikor utána egy forró teától és egy meleg szobától felengedhettél?
Aztán emlékszel-e még arra, milyen jóleső érzés volt, amikor jégeső elől menedékre lelhettél?
Vagy, amikor tengeren vihar után végre védett kikötőbe érhettél?
Talán azt sem felejted, amikor a tűző Naptól kiszáradva tiszta, hűvös víztől feléledhettél!
Vagy amikor kapcsolati viharok után végre-valahára biztonságos békére lelhettél!

Aztán gyerekként voltál -e már úgy, hogy amikor túl sírtad magad,
Anyukád védelmezőn ölelő karjaiban minden szomorúságod egyszerre csak leapadt.
Vagy emlékszel -e még amikor beteg voltál, Anyud olyan szeretettel ápolt,
Hogy másnapra a betegséged Tőled már gyorsan el is pártolt.
De sorolhatnám még a végtelenségig,
Milyen boldogító érzés az, amikor Lényünk szeretet -változatokkal találkozik.

Így járt Földünk is egyszer, sok ezer éve egy nehéz szakaszában,
Kataklizma, jégkorszak és özönvizek váltakozó borzalmában.
Amiben sajnos volt olyan is, hogy az emberek már ették egymást,
Akiknek pedig inkább szeretetet kellett volna adniuk a másiknak, és nem mást.
Voltak ugyan még kisebb szeretet -csoportok meghúzódva itt -ott a világban,
De ők is már egyre jobban rá voltak kényszerítve, hogy részt vegyenek a drámákban.

Ám elérkezett egy pont, amikor a Teremtőnek egyszer csak elege lett az egészből,
És határozottan úgy döntött, hogy nem kér tovább ebből a lealacsonyodott szintből!
Tudta, hogy ezt a sok rosszat csak is a magas fokú szeretet fogja tudni visszafordítani,
Így hát neki is állt szépen az eseményeket kitalálni.
Mivel nem volt már sok idő, így leszervezett egy utazást a közeli Szíriusz bolygóról,
Hogy minél hamarabb kihozhassa az embereket a méltatlanságból.

Így aztán az akkor még létező, kellemes klímájú csendes-óceáni Ataisz szigetén,
3 nő és 5 férfi landolt maradandóan Kékleny -hegyének egyik peremén.
A sziget, ahova megérkeztek állandóan gyönyörű és kellemes volt,
Miközben a világ egyik részén bizony ekkor még javában jégkorszak tombolt.
Éltek már itt hunok is, és más népcsoportok, jégkorszak elől menekültek,
Sőt még régebbről a Szíriusz bolygóról több hullámban idetelepültek.

Aki többet szeretne megtudni erről az őstörténeti időszakról,
Az sokat olvashat róla az Arvisura - Igazszólás lapjairól.
Amit még a régmúltban a 8 fős csapatból az a csodálatos Nő kezdett szokássá tenni,
Kinek tisztelete a későbbi „boldogasszonyi kultuszt” kezdte kibontakoztatni.
Ő még Ar(d)visura - Anyahitaként is ismertté vált az emberek között a világban,
Ezt csak azért írom még így is le, mert hátha van olyan is, aki így ismeri Őt nagyságában.

Valójában a magyarság filozófiájában még mindig helye van a „boldogasszonyi kultusz”-nak,
Mekkora örömet adó reménysugár volt ez a lehúzó energiákban is a jó után áhítozóknak!
Ugye akkor el tudod képzelni, hogy ott azon a sok ezer évvel ezelőtti, csendes-óceáni szigeten,
Milyen szeretetteljes dolgok változatai történtek meg cselekedetekben?
Igen! Ez a bölcs tanító Asszony 10.000 évvel fejlettebb szeretet - tudatosságból érkezett,
Ráadásul Armogur férjével a legmagasabb (25) karéjszámú égi beavatással is rendelkezett!

Ennek a nagyon magas, szeretet- tudatosságú házaspárnak Ataiszon 12 gyermeke született,
Akik abban a lerobbant földi világunkban mégis nagy szeretetben nevelkedhettek.
Olyan kristálytiszta, Ős-anyai energiákban és tanításban részesülhettek,
Amit az alacsonyabb tudatosságú, más népcsoporthoz tartozó anyukák is „megirigyeltek”.
Először még csak ámulva nézték, hogy milyen mások is lehetnek a gyerekek,
Aztán egyre többen kérték Anyahita bölcs tanácsait, hogy ők is így élhessenek és nevelhessenek.

Amikor egy nagyon magas tudatosságú nő még pluszba anyává is érik,
Ráadásul ez a Teremtői áldás még 12-szer meg is ismétlődik,
Akkor van -e fogalmad arról, hogy ott, abban az elvadulni készülő világban,
Mégis milyen csodálatos Ős-anyai szeretetkódok épülhettek be a Föld tudathálójába!
De nem csak a családját gondozta Anyahita ilyen magas fokú, Ős-anyai szeretettel,
Hanem a környezetét is hasonló gondoskodással vette kezébe nagy örömmel.

Szeretetével és kozmikus tudásával kivirágoztak erdők, mezők, hegyek és völgyek,
Hisz ahol rend van a fejben, ott a gondolatok a tettekben is visszatükröződnek.
Mindenki fontos lett, mesterséget tanulhatott, megbecsülést és tudást kapott,
Miközben a rovásírás tudományával is aki szeretett volna, az gazdagodhatott.
Anyahita nagyon jól tudta, ha tudást és mesterséget ad az emberek fejébe és kezébe,
Akkor az nagyon fontos tényező lesz a szigetlakók önbecsülésének a felébresztésében.

A hozott technológiáknak is nagy szerepük volt a berendezkedésükben,
Többek között kézművesség, állattenyésztés, földművelés, hajóépítés, csillagászat tekintetében.
Anyahita bölcs tanításaiban többek között az is benne foglaltatott,
Hogy mindig meg kell őrizni azt a bizonyos békés, jószomszédi viszonyt.
Hisz a veszekedés, háborúskodás, ellenségeskedés úgyse visz sehova,
Ám a tisztelet, békesség, becsületesség és szeretet az ami az embernél fő helyen van megadva.

Hogy a magyarok szívtere még jobban kinyitódhasson,
Leírok még ide egy érdekeset, amit olvashattam az Arvisura -Igazszólás lapokon.
Anyahita, Van nevű fiának első szülött gyermekét Mag(y)arnak hívták,
Aki megalapítja a jóemberek Egy Istenben hívő, szeretet alapú, Ősmagyar -Egyházát.
Itt mindenkit szeretetre, becsületre és tiszteletre tanítottak,
Úgy, ahogy azt Anyahita, Ataisz szigetén élve, 10.000 évvel fejlettebb tudásával megtanította.

Igen! A Teremtő jól döntött, amikor bölcs, finom, női energiákkal megajándékozta Földünket,
Amit az akkor ott élő emberek azonnal vágyódva érzékeltek.
Azt láthatták meg Anyahitában, ami belőlük éppen kivesző félben volt,
És azt kaphatták, tanulhatták meg általa, ami bennük kevés volt.
Mennyire felemelő lehetett megtapasztalniuk, hogy értük tevékenykedik a másik,
És látni, megélni azt, ahogy saját értékes Lényük a szeretet segítségével kibontakozódik.

És szerintem az is boldogsággal tölthette el az „Anyahita -ajándékban” részesülőket,
Amikor már saját maguk is taníthatták példamutatásukkal a gyerekeiket.
És mennyire jó lehetett az is, hogy kreatív munkát kaphattak kezeik,
Mint például fölművelés, állattenyésztés, fazekasság, kőfaragás és társaik.
Így aztán a kereskedelem is beindulhatott a különböző népcsoportok között,
Amiért az érdektelenség helyett az egymásra figyelés győzött.

Anyahita legmagasabb, 25 karéjos beavatottsági foka például lehetővé tette,
Hogy gondolatrezgésekkel a Szíriuszon maradottakkal az adást vehette és küldhette.
Ebben az adásban pedig benne voltak a navigációs és csillagászati ismeretek,
Amik igencsak jól jöttek, amikor a „nagy vízben” később például új birodalmakat kerestek.
Volt itt még egy nagyon fontos tényező, amiből a mai világnak is tanulnia kellene,
Ez pedig a férfiak általi nőknek szóló tisztelet lenne.

Ott akkor Ataisz szigetén Anyahitát és Armogur férjét látva ez nem volt kérdés,
Most viszont a mai korral bezárólag annál nagyobb e témában a felejtés.
Képzeld el, hogy régen, amikor a Föld többi pontján később birodalmakat építettek,
Az elsők között volt, hogy Anyahitának vagy Anina Isten-asszonynak kegyhelyet emeltek.
Addig a férfiak nem is érezték jól magukat,
Amíg nem érzékelték maguk körül az Isten- Anyai energiákat.

Ekkor tudtak a Férfiak igazi, kiteljesedett nemes Lényükben pompázva alkotni,
És szeretetben, ítélkezés nélkül a Női Nem-el tiszteletben élni.
Mivel nem tartották magukat folyton a Női Nem lenézésével alacsonyabb rezgésen,
Ezért hatalmas és értékes dolgokat tudtak megalkotni bármilyen kopár terepen.
Az Aranykor sikere szerintem pont itt van elrejtve,
Vagyis hogy mennyire lesz a női és a férfi szívben és egymás felé is az egyensúly megteremve.

Ezekben az új energiákban azt vettem még észre, hogy egyre többen és többen vagyunk olyanok,
Akikben, amikor meghallják Anyahita nevét, valahogy mintha megmozdulnának az alvó kódok.
Szerintem azért is áldás még nekünk, hogy itt lehetünk ebben az Aranykorban,
Mert, mi nők végre elkezdhetünk az új rezgésben egyensúlyba kerülni igazi Női mivoltunkban.
Teremtői eredetű Lelkünkkel is elkezdjük felvenni a kapcsolatot,
Aki a szívünkben lakik és a szeretetünk minőségével jelzi a kapcsolódási folyamatot.

És nem csak a Nők Ős-női kódjai kezdenek ébredezni a jelen magasabb rezgéseire az erekben,
Hanem Anyahita férjének, Armogurnak is tiszta, Ős- férfi kódjai is ébredeznek a mai erekben!
Bizony nagy szüksége van újra világunknak az Ős -tiszta, nemes férfi kódokra is,
Itt van hát a megújulás lehetősége Nektek, kedves férfiak is.
Mert hát így kerek a világ, hogy Isteni Nőnek Isteni Férfi párja legyen,
Akik együtt -egymásért élhetnének bizalomban, szabadságban, elfogadásban és tiszteletben!

Biztosan Te is kezded már látni kedves Olvasó azt a lényeget,
Hogy mennyire össze kezdenek megint érni itt az újkorban az események!
Ráadásul több híres prófécia is írt már a magyarok leendő példamutatásáról a világban,
Amit akkor még nem értettem meg ennyire, mint most ezen fenti sorok vonulatában!
Úgy látom, hogy nekünk magyaroknak kettős hátszelünk is van az átalakuláshoz,
Amit Anyahita szellemi hagyatéka és az Aranykor magasabb rezgése ad e közös találkozáshoz!

Föld nevű bolygón milyen jó, hogy élhetett egykoron egy ilyen fantasztikus női személyiség,
Akire még ilyen nagyon hosszú idő távlatából is nagy tisztelettel emlékezik az emberiség!
Köszönjük gyermekeinek, unokáinak, leszármazottainak és tisztelőinek,
Hogy a Föld számos pontján a tanai tovább és tovább öröklődhettek az emberiségnek.
Anyahita nagyon bölcs anyai Lénye olyan volt tehát a világunknak,
Mint amikor kristálytiszta, friss és hűs vizet adsz a majdnem kiszáradtnak.

Kedves Olvasóm! Tudom, hogy ez most térben és időben kicsit hosszú utazás volt,
De mindenképpen el szerettelek volna még vinni oda is, ahol eme nagyon ősi kiindulási pont volt.
Az univerzumi „óra” ugyanis ismét arra a pontjára érkezett,
Amikor eljött az ideje emlékeznünk, hogy az Ős-Bölcs asszony és anya hogyan szeretett?
Hálával telt szívvel köszönöm hát az egész világ nevében Anyahita példamutató Létét,
Ami azóta is sok -sok embernek megadja az élet igazi értelmét!

 

Hegedűs Szidónia

Író, Coach